(MK) Материјали за обука на наставници за аутизам

Материјали за обука на наставници за аутизам

Материјалите за обука на наставници развиени од партнери АСД-ИСТОК, се состојат од 6 модули. Кликнете на куршумите под секој модул за пристап до PowerPoints.

Модул 1: Комуникација
By |2020-09-30T18:18:58+00:00September 30th, 2020|3. ASD-EAST Autism Teacher Training Materials (03)|Comments Off on (MK) Материјали за обука на наставници за аутизам
This website uses cookies and third party services. Ok