Modul 1: Komunikacija

Modul 2: Razvijanje emocionalne regulacije

Modul 3: Socijalne vještine

Modul 4: Senzorne potrebe

Modul 5: Prilagodbe okoline i curriculuma

Modul 6: Nepoželjna ponašanja

ASD-EAST Kurikulum

pogledati dokument

samo tekst