30 09, 2020

(MK) Материјали за обука на наставници за аутизам

By |2020-09-30T18:18:58+00:00September 30th, 2020|3. ASD-EAST Autism Teacher Training Materials (03)|Comments Off on (MK) Материјали за обука на наставници за аутизам

Материјали за обука на наставници за аутизам Материјалите за обука на наставници развиени од партнери АСД-ИСТОК, се состојат од 6 модули. Кликнете на куршумите под секој модул за пристап до PowerPoints. Модул 1: Комуникација Предвербална фаза Вербална фаза Модул 2 Емоционална регулација Посебни училишта Редовни училишта Модул 3: Социјални вештини [...]

30 09, 2020

(HR) Materijali za stručnjake koji rade s učenicima s poremećajem iz spektra autizma

By |2020-10-06T17:51:43+00:00September 30th, 2020|3. ASD-EAST Autism Teacher Training Materials (03)|Comments Off on (HR) Materijali za stručnjake koji rade s učenicima s poremećajem iz spektra autizma

Materijali za stručnjake koji rade s učenicima s poremećajem iz spektra autizma Materijali za edukaciju stručnjaka koje su razvili partneri ASD-EAST projekta sastoje se od 6 modula. Kliknite oznake ispod svakog modula da biste pristupili Power Point prezentacijama. Modul 1: Komunikacija Jezična Predjezična Modul 2: Razvijanje emocionalne regulacije Redovne škole [...]

30 09, 2020

(FR) Matériel de formation des enseignants sur l’autisme

By |2020-10-07T03:15:41+00:00September 30th, 2020|3. ASD-EAST Autism Teacher Training Materials (03)|Comments Off on (FR) Matériel de formation des enseignants sur l’autisme

Matériel de formation des enseignants sur l’autisme Le matériel de formation des enseignants développé par les partenaires ASD-EAST se compose de 6 modules. Cliquez sur les puces sous chaque module pour accéder aux PowerPoints. Module 1: Communication La communication préverbale Verbale Module 2: La régulation émotionnelle Enseignement général Ecoles spéciales [...]

30 09, 2020

(PL) Materiały szkoleniowe dla nauczycieli autyzmu

By |2020-09-30T17:12:31+00:00September 30th, 2020|3. ASD-EAST Autism Teacher Training Materials (03)|Comments Off on (PL) Materiały szkoleniowe dla nauczycieli autyzmu

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli autyzmu Materiały szkoleniowe dla nauczycieli opracowane przez partnerów ASD-EAST składają się z 6 modułów. Kliknij punktory poniżej każdego modułu, aby uzyskać dostęp do prezentacji PowerPoint. Moduł 1: Komunikacja pre-werbalna werbalna Moduł 2: Rozwijanie Rozumienia Emocji szkoła ogólnodostępna szkoła specjalna Moduł 3: Umiejętności społeczne szkoła ogólnodostępna Kompetencje [...]

30 09, 2020

(EN) Autism Teacher Training Materials

By |2020-09-30T18:12:49+00:00September 30th, 2020|3. ASD-EAST Autism Teacher Training Materials (03)|Comments Off on (EN) Autism Teacher Training Materials

Autism Teacher Training Materials The teacher training materials developed by ASD-EAST partners, consist of 6 modules. Click on the bullets below each module to access the PowerPoints. Module 1: Communication Pre-verbal Verbal Module 2: Emotional regulation Mainstream schools Special schools Module 3: Social skills Mainstream schools Special schools Module 4: [...]

This website uses cookies and third party services. Ok