By I. Lessner Listiakova, D. Preece, J. Stošić, N. Lisak, J. Troshanska & J. Kossewska

Prezentowane w niniejszym raporcie badanie zostało przeprowadzone przez partnerów akademickich w ramach projektu ASD-EAST (Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Autism Macedonia Blue Firefly oraz Uniwersytet w Northampton)w semestrze zimowym 2018-19.

Badanie obejmowało zebranie danych ilościowych (przy użyciu kwestionariusza oraz jakościowych (w oparciu o wywiady realizowane w grupach fokusowych) od nauczycieli szkół ogólnodostępnych oraz nauczycieli szkół specjalnych. W badaniach uczestniczyło 294 nauczycieli:

  • 103 (35%) z Chorwacji,
  • 73 (25%) z Macedonii Północnej,
  • 118 (40%) z Polski.

147 (47%) to pracownicy szkół ogólnodostępnych, a 157 (53%) pracowało w szkołach specjalnych.Zbiór danych jakościowych obejmuje dane pochodzące z sześciu grup fokusowych. W każdym z uczestniczących w badaniach kraju prowadzono po dwa spotkania fokusowe – jedno dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, a drugie dla nauczycieli szkół specjalnych.

View Document