By I. Lessner Listiakova, D. Preece, J. Stošić, N. Lisak, J. Troshanska & J. Kossewska

U provedbi istraživanja sudjelovali su sveučilišni partneri ASD-EAST projekta: Sveučilište u Zagrebu, Pedagoško sveučilište u Krakowu, organizacija Autizam Makedonija “ Blue Firefly”, Sveučilište u Northamptonu. Istraživanje je provedeno u razdoblju jesen/zima 2018 i 2019 godine.

U istraživanju su korišteni podaci kvantitativnih i kvalitativnih metoda, upitnika i fokus grupa. Sudionici su bili edukacijski rehabilitatori iz posebnog i redovnog sustava odgoja i obrazovanja.

U kvantitativnom dijelu istraživanja prikupljeni su podaci od 294 stručnjaka iz svih zemalja:

  • 103 (35%) iz Hrvatske,
  • 73 (25%) iz Sjeverne Makedonije,
  • 118 (40%) iz Poljske.

Od ukupnog broja sudionika, njih N=137 (47%) radi u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja, dok je N=157 sudionika zaposleno u posebnom sustavu odgoja i obrazovanja.

Kvalitativni podaci su prikupljeni kroz šest fokus grupa. Posebno su održane fokus grupe sa edukacijskim-rehabilitatorima iz redovnog sustava odgoja i obrazovanja, a posebno sa stručnjacima iz posebnog sustava odgoja i obrazovanja. Provedene su po dvije fokus grupe u svakoj zemlji.

View Document