Program ASD-EAST

Opis szkolenia

Szkolenie ASD-EAST, podczas którego wykorzystywane są różne formy pracy i środki tj.: wykłady, warsztaty, dyskusje grupowe, studia przypadków, przykłady z praktyki szkolnej i życia codziennego, obejmuje:

 • wprowadzenie podstawowych wiadomości
 • wzmocnienie rozumienia potrzeb osób z ASD oraz
 • doskonalenie praktycznych umiejętności stosowania odpowiednich strategii nauczania uczniów z ASD w szkołach ogólnodostępnych, jak i specjalnych

Program szkolenia został opracowany w oparciu o wnioski płynące z przeglądu literatury, przeglądu aktualnych “najlepszych praktyk” w zakresie autyzmu oraz badania poziomu wiedzy, poczucia własnej skuteczności oraz potrzeb szkoleniowych nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD w Chorwacji, Macedonii Północnej i Polsce. Program nauczania składa się z sześciu modułów obejmujących następujące obszary tematyczne:

 1. Komunikacja
 2. Regulacja emocjonalna
 3. Umiejętności społeczne
 4. Potrzeby sensoryczne
 5. Modyfikacje i adaptacje
 6. Trudne zachowania

Cele szkolenia są następujące:

 • pogłębienie wiedzy i zrozumienia zróżnicowanych potrzeb osób z ASD
 • rozwijanie profesjonalnych kompetencji u nauczycieli pracujących z uczniami z ASD w różnych środowiskach
 • umożliwienie nauczycielom podejmowania świadomych i popartych dowodami decyzji w celu wspierania integracji i uczestnictwa uczniów z ASD w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych
 • wspieranie u nauczycieli umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z rodzicami i specjalistami, tak aby wiedza dotycząca uczniów z ASD i ich zrozumienie były upowszechnianie na terenie szkół i w społecznościach lokalnych.

zobacz dokument

.

przez

Dr David Preece (University of Northampton)

Dr Natalija Lisak (University of Zagreb)

Dr Ivana Lessner Listiakova (University of Northampton)

Dr Jasmina Stošić (University of Zagreb)

Dr Joanna Kossewska (Pedagogical University of Krakow)

Dr Jasmina Troshanska (Autism Macedonia Blue Firefly)