30 09, 2020

(FR) Programme ASD-EAST

By |2020-09-30T16:53:42+00:00September 30th, 2020|2. ASD-EAST Autism Teacher Training Curriculum and Programme (02)|Comments Off on (FR) Programme ASD-EAST

Programme ASD-EAST Description de la formation A travers des conférences, ateliers, groupes de discussion, études de cas, exemples tirés de l’école et de la vie quotidienne, la formation ASD-EAST vise à : introduire des connaissances de base améliorer la compréhension et renforcer les compétences pratiques des enseignants grâce à des [...]

30 09, 2020

(PL) Program ASD-EAST

By |2020-09-30T16:48:52+00:00September 30th, 2020|2. ASD-EAST Autism Teacher Training Curriculum and Programme (02)|Comments Off on (PL) Program ASD-EAST

Program ASD-EAST Opis szkolenia Szkolenie ASD-EAST, podczas którego wykorzystywane są różne formy pracy i środki tj.: wykłady, warsztaty, dyskusje grupowe, studia przypadków, przykłady z praktyki szkolnej i życia codziennego, obejmuje: wprowadzenie podstawowych wiadomości wzmocnienie rozumienia potrzeb osób z ASD oraz doskonalenie praktycznych umiejętności stosowania odpowiednich strategii nauczania uczniów z ASD [...]

30 09, 2020

(MK) ASD-EAST Курикулум

By |2020-09-30T16:36:54+00:00September 30th, 2020|2. ASD-EAST Autism Teacher Training Curriculum and Programme (02)|Comments Off on (MK) ASD-EAST Курикулум

ASD-EAST Курикулум Опис на едукацијата Преку различни форми за едукација претставени со предавања, работилници, групни дискусии, студии на случај и секојдневни примери од училишниот живот, фокусот на ASD-EAST едукацијата е насочен кон: усвојување на нови знаења; подобрување на разбирањето и подобрување на практичните вештини во примена на соодветни стратегии за [...]

30 09, 2020

(HR) ASD-EAST Kurikulum

By |2020-09-30T15:57:43+00:00September 30th, 2020|2. ASD-EAST Autism Teacher Training Curriculum and Programme (02)|Comments Off on (HR) ASD-EAST Kurikulum

ASD-EAST Kurikulum Opis edukacije Kroz predavanja, radionice, raspravu u grupi, prikaze slučaja, primjere situacija iz škole i svakodnevnog života, ASD – EAST edukacija usmjerena je na: usvajanje novog znanja povećanje razumijevanja poboljšanje praktičnih vještina u primjeni strategija za podučavanje učenika s poremećajem iz spketra autizma osnovnoškolske dobi u redovnim i [...]

29 09, 2020

(EN) ASD-EAST Curriculum

By |2020-09-30T15:58:05+00:00September 29th, 2020|2. ASD-EAST Autism Teacher Training Curriculum and Programme (02)|Comments Off on (EN) ASD-EAST Curriculum

ASD-EAST Training for specialist teachers Training description Through the learning formats of lectures, workshops, discussion groups, case studies, examples from school and everyday life, the focus of the ASD-EAST training is: to introduce key knowledge to enhance understanding and to improve practical skills in the use of appropriate strategies [...]

This website uses cookies and third party services. Ok