ASD-EAST Kurikulum

Opis edukacije

Kroz predavanja, radionice, raspravu u grupi, prikaze slučaja, primjere situacija iz škole i svakodnevnog života, ASD – EAST edukacija usmjerena je na:

 • usvajanje novog znanja
 • povećanje razumijevanja
 • poboljšanje praktičnih vještina u primjeni strategija za podučavanje učenika s poremećajem iz spketra autizma osnovnoškolske dobi u redovnim i posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.

Ovaj kurikulum kreiran je korištenjem različitih izvora: pregleda literature, pregleda trenutne „dobre prakse“ na području poremećaja iz spektra autizma te provedbom upitnika za procjenu znanja, samopouzdanja i potreba za edukacijom stručnjaka koji rade s učenicima s PSA u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Poljskoj. Kurikulum se sastoji od 6 modula koji uključuju sljedeće teme:

 1. Poticanje komunikacije
 2. Razvoj emocionalne regulacije
 3. Socijalne vještine
 4. Senzorne potrebe
 5. Prilagodbe okoline i kurikuluma
 6. Nepoželjna ponašanja

Ciljevi edukacije su:

 • Poboljšati znanje i razumijevanje različitih potreba učenika s PSA
 • Poboljšanje vještina stručnjaka koji rade s učenicima s PSA u različitim okruženjima
 • Osnažiti stručnjake u donošenju odluka temeljenih na dokazima za podršku uključivanju i sudjelovanju djeteta s PSA u posebnim i redovnim uvjetima odgoja i obrazovanja
 • Podržati stručnjake u razvoju njihovih vještina suradnje s roditeljima i drugim stručnjacima kako bi se to znanje o učenicima s PSA podijelilo u školi i široj zajednici.

View Document

.

po

Dr David Preece (University of Northampton)

Dr Natalija Lisak (University of Zagreb)

Dr Ivana Lessner Listiakova (University of Northampton)

Dr Jasmina Stošić (University of Zagreb)

Dr Joanna Kossewska (Pedagogical University of Krakow)

Dr Jasmina Troshanska (Autism Macedonia Blue Firefly)