Loading Events

Зајакнување на капацитетите на наставниците за ефективна инклузија на децата со аутизам во образованието

Бесплатната еднодневна конференција е наменета за промоција на програмата и материјалите за тренинг на специјалните едукатори и рехабилитатори, при што, ќе биде споделен дел од извештајот за анализа на потребите за едукација и резултатите од евалуација на едукацијата.

Влезот е бесплатен, но, бројот е ограничен.

Повелете на овој бесплатен настан, за да ги слушнете нашите искуства и да поразговарате за различни прашања со лица кои ги поддржуваат децата со аутизам во образованието.

За присуството се доделува сертификат.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

За да се регистрирате на конференцијата испратете e-mailна:

Sina.svetulka.events@gmail.com

 

ASD EAST invitation-MKD-za

This website uses cookies and third party services. Ok