Lokalny wpływ szkoleń/Local impact of the ASD-EAST trainings in Poland

Nauczyciele z lokalnych szkół, którzy uczestniczyli w szkoleniach pilotażowych ASD-EAST, dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze szkoleniem oraz wpływem szkolenia na ich klasę i zmiany w nauczaniu.

Teachers from local schools who attended the ASD-EAST pilot trainings share their experience of the training and the impact on their classroom and changes in their teaching.

Referencje nauczyciela 1 – Nauczyciel ze szkoły integracyjnej / Teacher testimonial 1 – Teacher from integrative school

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Link do wideo / Link to video (1 min 49 sec, PL)
https://youtu.be/fEnsgMrPkcI

Referencje nauczyciela 2 – Nauczyciel ze szkoły ogólnodostępnej / Teacher testimonial 2 – Teacher from inclusive school

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Link do wideo / Link to video (1 min 56 sec, PL)
https://youtu.be/A0OVk_vRrkE

Referencje nauczyciela 3 – Nauczyciel z prywatnej szkoły ogólnodostępnej / Teacher testimonial 3 – Teacher from a private inclusive school

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Link do wideo / Link to video (8 min 25 sec, PL)
https://youtu.be/uiWUS1jXm9Y