By the ASD-EAST project team

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA  

ASD-EAST zdecydowanie zaleca państwom członkowskim UE, aby zapewniły rozwój skutecznych specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w odpowiedzi na potrzeby wsparcia uczniów z autyzmem w całej Europie, zgodnie z ustaleniami projektu.

Specjalistyczne szkolenie nauczycieli jest skutecznym sposobem przyczyniającym się do osiągania lepszych wyników przez uczniów, a także do poprawy jakości ich życia i integracji społecznej. Władze publiczne i inne zainteresowane strony powinny zatem zapewnić odpowiednie środki i finansowanie na ten cel, ponieważ inwestycje w edukację będą miały znaczący wpływ na rezultaty uczniów z autyzmem, zmniejszą liczbę osób przedwcześnie kończących naukę i poprawią ich perspektywy zatrudnienia.

  1. Zapewnienie odpowiedniego szkolenia wstępnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego i wsparcia dla nauczycieli
  2. Zapewnienie właściwego rozumienia autyzmu oraz indywidualizacji procesu nauczania uwzględniające specyfikę procesów poznawczych
  3. Holistyczne podejście i efektywna praca z rodzinami

References

Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Chandler, S., Loucas, T., Meldrum, D & Charman, T. (2006) Prevalence of disorders of the autistic spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP), Lancet, 368, 210-215.

Charman, T et al. (2011) AET Report: What is Good Practice in Autism Education? Centre for Research in Autism and Education (CRAE), Department of Psychology and Human Development, Institute of Education, University of London.

Council of Europe, European Social Charter (Revised), 3 May 1996, ETS 163.

Daly, P. & Ring, E. (2016) An evaluation of education provision for students with Autism Spectrum Disorder in Ireland – Research Report No. 21. Trim: National Council for Special Education.

Dawson, M., Mottron, L. & Gernsbacher, M.A. (2008) in J. Byrne (Ed.) Learning and Memory: a comprehensive reference. Pages 759-772. Oxford: Elsevier.

ESIPP (2018), Improving quality of life of people on the autism spectrum and their families through parent education: Policy Recommendations. Available at: http://esipp.eu/wp-content/uploads/2018/05/ESIPP_Policy-Recommendations_EN.pdf (Accessed: 20.03.2020).

Iovannone, R., Dunlap, G., Huber, H. & Kinkaid, D. (2003) Effective educational practices for students with Autism Spectrum Disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disorders, 18(3), 150-165.

Jones, G., English, A., Guldberg, K., Jordan, R., Richardson, P. & Waltz, M. (2008). Educational provision for children and young people on the autism spectrum living in England: a review of current practice, issues and challenges. London: Autism Education Trust.

Morrier, M.J., Hess, K.L. & Heflin, L.J. (2011) Teacher training for implementation of teaching strategies for students with Autism Spectrum Disorders. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 34(2), 119-132.

Sekušak-Galešev, S., Frey Škrinjar, J., & Masnjak, L. (2015) Examining social inclusion and quality of support in preschool, elementary and secondary educational institutions for children and students with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Zagreb: Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb.

UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities: resolution / adopted by the General Assembly, 24 January 2007, A/RES/61/106.

UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1.

These policy recommendations can be accessed below

View Document
View Film (YouTube)