1 10, 2020

(FR) RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA FORMATION EN AUTISME DES ENSEIGNANTS EN EUROPE

By |2020-10-01T10:48:45+00:00October 1st, 2020|4. ASD-EAST Policy Recommendations (06)|Comments Off on (FR) RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA FORMATION EN AUTISME DES ENSEIGNANTS EN EUROPE

By the ASD-EAST project team RECOMMANDATIONS CLES  ASD-EAST recommande vivement aux États membres de l'UE de garantir la mise en place d'une formation spécialisée efficace pour les enseignants, conformément aux résultats du projet, afin de répondre aux besoins de soutien des apprenants autistes dans toute l'Europe.  Former les [...]

1 10, 2020

(PL) ZALECENIA DLA POPRAWIENIA POZIOMU SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE AUTYZMU W EUROPIE

By |2020-10-01T10:42:12+00:00October 1st, 2020|4. ASD-EAST Policy Recommendations (06)|Comments Off on (PL) ZALECENIA DLA POPRAWIENIA POZIOMU SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE AUTYZMU W EUROPIE

By the ASD-EAST project team NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA   ASD-EAST zdecydowanie zaleca państwom członkowskim UE, aby zapewniły rozwój skutecznych specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w odpowiedzi na potrzeby wsparcia uczniów z autyzmem w całej Europie, zgodnie z ustaleniami projektu. Specjalistyczne szkolenie nauczycieli jest skutecznym sposobem przyczyniającym się do osiągania lepszych [...]

1 10, 2020

(MK) ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДДРШКАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ КОИ РАБОТАТ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ ВО ЕВРОПА

By |2020-10-01T10:39:48+00:00October 1st, 2020|4. ASD-EAST Policy Recommendations (06)|Comments Off on (MK) ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДДРШКАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ КОИ РАБОТАТ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ ВО ЕВРОПА

By the ASD-EAST project team ГЛАВНИ ПРЕПОРАКИ ASD-EAST силно им препорачува на земјите членки на ЕУ да обезбедат развој на ефективна специјализирана обука на наставниците за да излезат во пресрет на потребите за поддршка на учениците со аутизам низ цела Европа, во согласност со резултатите на проектот. Специјализираната [...]

1 10, 2020

(HR) PPREPORUKE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE PRUŽANJA PODRŠKE U SUSTAVU OBRAZOVANJA ZA STRUČNJAKE KOJI RADE S DJECOM S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA U EUROPI

By |2020-10-01T10:35:20+00:00October 1st, 2020|4. ASD-EAST Policy Recommendations (06)|Comments Off on (HR) PPREPORUKE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE PRUŽANJA PODRŠKE U SUSTAVU OBRAZOVANJA ZA STRUČNJAKE KOJI RADE S DJECOM S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA U EUROPI

By the ASD-EAST project team KLJUČNE PREPORUKE ASD-EAST snažno preporuča državama članicama Europske Unije da osiguraju razvoj učinkovitih, primijenjenih edukacija stručnjaka u pružanju podrške učenicima s PSA diljem Europe, a koje su u skladu s rezultatima istraživanja provedenim u sklopu ovog projekta. Primijenjena edukacija učitelja učinkovit je način [...]

1 10, 2020

(EN) RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SPECIALIST TEACHING SUPPORT FOR AUTISM IN EUROPE

By |2020-10-01T10:28:03+00:00October 1st, 2020|4. ASD-EAST Policy Recommendations (06)|Comments Off on (EN) RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SPECIALIST TEACHING SUPPORT FOR AUTISM IN EUROPE

By the ASD-EAST project team KEY RECOMMENDATIONS ASD-EAST strongly recommends EU Member States to ensure the development of effective specialist teacher training to respond to the support needs of autistic learners across Europe, in line with the project’s findings. Specialist teacher training is an effective way to contribute [...]

This website uses cookies and third party services. Ok